Net Design Shop : Ready Shopping site
 

 Member Login                  Search :             language    :   

เครื่องแพ็คสูญญากาศ -> เครื่องแพ็คสููญญากาศ

เครื่องแพ็คสููญญากาศ

Call

ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า
 
Features

ประโยชน์ของเครื่องแพ็คแบบสูญญากาศ :
  เครื่องซีลแบบสุญญากาศ ใช้สำหรับซีลปากถุงด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อยืดอายุของอาหาร
   หรือป้องกันการกระแทก
_______________________________________________________________________

วัสดุที่ใช้ร่วมกับเครื่องแพ็คแบบสูญญากาศ :
  ถุงที่นำมาใช้บรรจุต้องเป็นถุงชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เป็นอย่างดี
 _______________________________________________________________________

เครื่องแพ็คสูญญากาศทำงานอัตโนมัติ :
  เมื่อปิดฝาครอบเครื่อง เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ ดูดอากาศออก ซีลปิดปากถุง
   พิมพ์อักษรและทำให้เย็นในเวลาเดียวกัน
_______________________________________________________________________

Specifications
 |ติดต่อคุณบลู
02-757-9272, 02-757-9273 หรือ 086-321-5104
0